VIERA

LÁSKA

POKÁNIE

SVÄTOSŤ

NÁDEJ

MILOSŤ

SV.DUCH

NEBO

AKO PRIJAŤ SPASENIE

Drahý Ježiš,

verím, že ma môžeš spasiť. Odpusti mi prosím ťa moje hriechy. Očisti ma svojou svätou krvou. Buď mojim osobným Pánom, Záchrancom, Lekárom a Osloboditeľom. Urob prosím ťa svoje zázraky v mojich problémoch. Naplň ma svojim Svätým Duchom a veď môj život. Ďakujem ti Ježiš za večný život.

Amen.

ŽIVÉ VYSIELANIE Z NEBA

Podpor našu prácu finančným darom na číslo účtu:

CZ58 2010 0000 0027 0168 5240