Druhý krok

Teraz sa zameriame na Vieru, lebo bez nej sa zázrak nestane

Pozrieme si príklad na Zázrak

z Biblie

Marek 2,3-12

"Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému:

Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! 

On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel.

Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: Čosi také sme ešte nikdy nevideli.“

TABLET

Druhý krok

Teraz sa zameriame na Vieru, lebo bez nej sa zázrak nestane

Pozrieme si príklad na Zázrak z Biblie

Marek 2,3-12

"Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému:

Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! 

On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel.

Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: Čosi také sme ešte nikdy nevideli.“

MOBIL

Druhý krok

Teraz sa zameriame na Vieru, lebo bez nej sa zázrak nestane

Pozrieme si príklad na Zázrak z Biblie

Marek 2,3-12

"Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému:

Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! 

On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel.

Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: Čosi také sme ešte nikdy nevideli.“