Ježiš
ťa víťazne prevedie
aj touto situáciou

Iz.48:17
Ja Hospodin, tvoj Boh,
ťa učím prosperovať
a vediem ťa cestou,
ktorou máš ísť

ZÁZRAKY