Iz.43,2-3
Keď pôjdeš cez vodu,
budem s tebou,
a keď cez rieky,
nezatopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň,
nepopáliš sa