Test

1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 2 Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 4 — tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.