AKO PRIJAŤ SPASENIE

Modlitbou viery, úprimne a s túžbou v srdci: Drahý Ježiš, verím, že ma môžeš spasiť. Odpusti mi prosím ťa moje hriechy. Očisti ma svojou svätou krvou. Buď mojim osobným Pánom, Záchrancom, Lekárom a Osloboditeľom. Naplň ma svojim Svätým Duchom a veď môj život. Ďakujem ti Ježiš za večný život. Amen.