VYSKÚŠAJTE

SI SVOJE BIBLICKÉ

ZNALOSTI

Ktoré knihy nie sú v Biblii?

Zaškrtnite odpoveď, zadajte e-mail a dajte odoslať, dozviete sa správnu odpoveď.