POVZBUDENIE

Osobný vzťah so Sv.Duchom

Keď máme dobrý vzťah so Sv.Duchom, nikdy nie sme opustení a sami. Vždy máme v sebe pocity šťastia, naplnenia a uspokojenia. Aj keď prídu útoky cez démonov na depresiu, smútok, opustenosť, pomazanie Sv.Ducha v našom vnútri to odrazí a my sa cez modlitbu vieme znova naplniť dobrým životným pocitom.

 

Sv.Duch je Božia osoba, nie energia, preto keď táto Božia osoba prebýva v našom vnútri, tak z nej do našej duše (myseľ, pocity a vôľa) vyžaruje atmosféra neba: spravodlivosť, pokoj a radosť. So Sv.Duchom sa nedá žiť depresívne kresťanstvo, ale iba radostné, plné Božieho života. Náboženskí kresťania sú šťastní len vtedy, keď ich niečo viditeľné, materiálne uspokojí a naplní. Toto šťastie a radosť je len chvíľkové, dočasné, nemá večné, trvalé duchovné opodstatnenie. Závisí od okolností, ľudí a vecí.

Nezanechám ťa, ani ťa neopustím

(Žid.13,5)

Sv.Duch je natoľko dobrý a verný, že keby niekoho aj všetci opustili, alebo by všetkých stratil, On zostáva pri ňom, s ním, a ukazuje mu, že dobrý a šťastný život neskončil. Preto je osoba Sv.Ducha veľmi vzácna. Vzťah s Ním je najdôležitejší. On nás vedie, vyučuje, buduje, stará sa o nás, žehná nás, zjavuje nám budúcnosť.

 

Modlitebný život so Sv.Duchom nikdy nie je suchý, únavný, nudný. Je občerstvujúci, dodáva silu a energiu, inšpiruje, motivuje, obnovuje, posúva dopredu. Je nevyčerpateľným zdrojom. So Sv.Duchom sa nikdy nestratíme, ani nezablúdime, lebo nám zažne svetlo v hmle, povie ktorým smerom máme ísť, privedie nás k správnym vzťahom, ukáže nám, čo máme robiť, je to náš Boží životný partner, náš Pomocník, Radca a Tešiteľ. On vie najlepšie, čo je pre nás dôležité a dobré, a k tomu nás vedie.

 

Naše životné situácie niekedy vyzerajú úboho, ale to iba pred ľuďmi, ktorí nás kôli tomu veľakrát odmietnu, opustia, opovrhnú nami, podcenia nás, odsúdia nás, ale u Boha naša situácia neznamená nikdy úbohosť, ale Božie slovo hovorí:

Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných. (1Kor 1,27)

So Sv. Duchom naše životy v rôznych situáciách nikdy nebudú BEZNÁDEJNÉ.