POVZBUDENIE

Myseľ tela a myseľ Ducha

Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. (Rim 8,5-8)

Telesní, čiže duševní kresťania žijú podľa pocitov, zmyslových orgánov, veria len tomu, čo vidia a čo môžu logicky, racionálne pochopiť. Sú náboženskí, predstierajú kresťanskú vieru, ale svojim životným štýlom ju vlastne popierajú. Opovrhujú nadprirodzenými-duchovnými Božími vecami.

 

Duchovní kresťania nepopierajú viditeľné veci, ale nie sú pre nich prvoradé a najdôležitejšie. Žijú vierou poďľa Božieho slova, veria v nadprirodzenú Božiu moc, ktorá vie zmeniť viditeľné okolnosti a veci. Neriadia sa podľa zmyslových orgánov, ale žijú pod vedením Sv.Ducha, počúvajú intuíciu vo svojom duchu a robia skutky viery. Žijú nadprirodzený život s Bohom.

Najťažšie je udržať si myslenie Ducha, lebo veľakrát nás rôzne udalosti v živote vykoľaja do telesného-duševného zmýšľania, potom už nežijeme ako duchovní kresťania, ale ako telesní. Potrebujeme svoje myslenie vždy obnoviť do myslenia Ducha, uvedomiť si, že ako zmyšľame o jednotlivých veciach a vrátiť sa k tomu duchovnému zmýšľaniu, ktoré vedie k pokoju a životu.

 

Preto keď čítame Božie slovo pod vedením Sv.Ducha, dostávame čerstvé zjavenia a naša myseľ sa posilňuje v myslení Ducha. Najúčinnejší spôsob ako sa dostať späť do myslenie Ducha, obnovovať a udržiavať sa v ňom, je pravidelná modlitba v Duchu-v jazykoch.