POVZBUDENIE

Nenechajme sa zlomiť

Diabol by nás chcel duchovne zlomiť vo viere, aby sme prestali veriť Božiemu slovu, slúžiť Pánovi, konať Jeho vôľu. Používa si k tomu rôzne okolnosti, ľudí, názory, cez ktoré nás chce odradiť, znechutiť, demotivovať. Kto sa nechá duchovne zlomiť vo viere, padne do zmaterializovania, náboženstva, prestane byť horlivý, bude žiť svetským spôsobom s náboženskými, tradičnými prejavmi viery. Nebude žiť pre prebudenie, žatvu ľudí do Božieho kráľovstva, ale bude žiť pre napĺňanie svojich duševných a telesných potrieb. Bude sa nazývať kresťanom, ale v srdci bude vzdialený od živého vzťahu s Bohom.

 

Preto musíme zostávať v pomazaní Sv.Ducha, stále sa Ním napĺňať, aby k duchovnému zlomeniu viery nevedelo dôjsť. Z duchovného zlomenia viery je ťažké vrátiť sa späť, ale dá sa to. Všetko sa dá dokázať v Kristovi, ktorý nás posilňuje. Treba k tomu ale pevné rozhodnutie, smelosť a húževnatosť, bez tohto sa to nepodarí. Kľúčová je modlitba. Duchovne zlomení kresťania vo viere sa prestanú horlivo modliť. Ich modlitby sú len zriedkavé a sterilné. Prestali fungovať v pomazaní. Je normálne, že horliví kresťania sa vedia pravidelne, dlho a dlhodobo modliť, vedia úspešne premodlievať veci.

 

Diabol útočí proti modlitbe, aby sme nepremodlili nič v našom živote. Premodliť víťazstvá, požehnania, uzdravenia, vyslobodenia, prebudenie, zázraky, budúcnosť sa nedá za päť minút ani za pár dní, ale je to beh na dlhú trať-duchovný maratón. Toto dokážu robiť len duchovne nezlomení kresťania vo viere, ktorí si vedia vždy vyčleniť čas vo svojom živote na modlitbu. ŽIJÚ MODLITBOU.

Neprestajne sa modlite. (1Tes 5,17)