Chceš byť zdravý?

Modlitba viery ťa uzdraví z choroby a Pán ťa pozdvihne.

Jak 5,15

Ako dosiahnuť pokoj?

Odovzdaj svoje starosti Pánovi, on sa o teba postará.

Žalm 55,23

Online služba

Online služba
Online služba

Neprestajná modlitba

Chceš byť zdravý?

Modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne.

Jak 5,15

Chceš byť šťastný?

Hľadaj najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetky potreby budeš mať naplnené.

Mat 6,33

Ako dosiahnuť pokoj?

Odovzdaj svoje starosti Pánovi, on sa o teba postará.

Žalm 55,23

Trápia ťa starosti?

Pre nič nebuď ustarostený, ale vo všetkom s vďakou predkladaj Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každé chápanie, uchráni tvoje srdce a myseľ v Kristovi Ježišovi.

Fil 4,6-7

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom

Chceš byť šťastný?

Hľadaj najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetky potreby budeš mať naplnené.

 Mat 6,33

Trápia ťa starosti?

 Pre nič nebuď ustarostený, ale vo všetkom s vďakou predkladaj Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každé chápanie, uchráni tvoje srdce a myseľ v Kristovi Ježišovi. 

Fil 4,6-7