Online bohoslužba

Pozitívnosť vs Negatívnosť

Kresťania sú častokrát poviazaní poverčivosťou a boja sa hovoriť pozitívne o sebe, o živote, o budúcnosti, lebo žijú v zajatí tejto povery: " keď budem dobre hovoriť, bude zle a naopak, keď budem hovoriť zle, bude dobre. " Toto je okultné a démonické. Boh nás stvoril tak, aby sme svojim dobrým hovorením vytvárali dobrý život, dobré okolnosti a dobrú budúcnosť. V našej slovenskej kultúre majú kresťania sklon k negativizmu ako k pozitívnosti. Keď vyslovujeme s vierou dobré slová, tak sa to bude diať. Diabol nás chce klamať, že to nie je pravda a chce, aby sme zostali negatívny. Jób sa určitých vecí bál, mal negatívny postoj a preto aj negatívne rozprával. Negatívne hovorenie priťahuje zlý život, zlé okolnosti a zlé veci. K.Hagin, John Osteen boli vysoko pozitívny v hovorení a preto zažívali ako veriaci dobré veci. Aj Kit Moore kladie veľký dôraz na pozitívne hovorenie vo viere. Kazatelia s negatívnymi postojmi a hovorením privádzajú strach na veriacich a blokujú ich vieru v dobrú a šťastnú budúcnosť. Kresťanská vedkyňa C.Life v oblasti skúmania správania ľudského mozgu objavila tú skutočnosť, že zlé hovorenie uvoľňuje v ľudskom mozgu spomienky na negatívne zážitky z minulosti, vyvoláva negatívne emócie, ktoré pôsobia toxicky na život človeka. Byť pozitívny nie je choré, ale naopak, je to Božia vôľa. V katolicizme je cnosťou utrpenie, choroby, čo je následkom negativizmu, okultizmu a poverčivosti. Kresťania na slovensku častokrát neveria v silu pozitívnosti, skôr veria v silu negatívnosti, lebo sa ešte neoslobodili z márneho národného kultúrneho, náboženského dedičstva a pozadia. Ďalším problémom je, keď sa aj rozhodnú byť pozitívny, dlho im to nevydrží, lebo pár tlakov, zlých správ, zlých udalostí v nich vypôsobí frflanie, šomranie, bedákanie, reptanie, dostanú strach, ovládne ich hnev a začnú negatívne rozprávať. Božie slovo o nás hovorí to, ako nás Boh vidí v Kristovi, v dokonalosti, vo večnosti. Abraháma a Sáru Boh dopredu premenoval, aby sa stali takými, ako to Boh pre nich naplánoval. Boh nazýva dopredu to, čo ešte nie je, ako by to už bolo (Rim 4,17). Preto je dôležité byť pozitívny a nie negatívny. Pozitívny kresťania majú živú vieru, lebo vidia dopredu naplnenie Božieho slova, Božích zasľúbení. Sú vizionármi, ktorí vidia dobrú a šťastnú budúcnosť. Negatívny kresťania vidia len to, čo je teraz, nevidia budúcnosť. Presne ako desiati zvedovia, ktorí po preskúmaní Kanaána videli len problémy a veľa zlého. Preto nie je podstatné, čo je teraz, ale podstatné je to, čo bude v budúcnosti. Buďte požehnaní.

Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst; každý sa nasýti úrody svojich slov. Smrť aj život je v ruke jazyka, a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.
Pr 18,20-21
Keby veril a nepochyboval by v srdci o tom, čo vyslovil, stane sa mu to.
Mar 11,23
Veď ma postihlo to, čoho som sa hrozil, a to, čoho som sa bál, prichádza na mňa.
Job 3,25