V BEZNÁDEJI MÔŽEŠ NÁJSŤ

DEJ

Veď aj strom má nádej, ak ho vytnú, ešte vyrastie

a jeho výhonok nezanikne.

Veď aj strom má nádej, ak ho vytnú, ešte vyrastie

a jeho výhonok nezanikne.

Jób 14,7

Jób 14,7

NÁDEJ Vedie k

zázrakom

V beznádeji uveril v nádeji. Rim.4,18

V beznádeji uveril v nádeji. Rim.4,18

Pevne veril, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Rim.4,21

Pevne veril, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Rim.4,21

Podpor našu prácu finančným darom na číslo účtu:

CZ58 2010 0000 0027 0168 5240

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom