EVANJELIZAČNÁ SLUŽBA

MYJAVA

STARÁ TURÁ

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ČACHTICE

BREZOVÁ POD BRADLOM

SENICA