Mail

Odoslaná pošta
Koncepty
Kategórie

Miloslav Masnica

Rozlišujte pomazanie

1Ján 4,1 Milovaní, neverte každému duchu (pomazaniu), ale rozlišujte duchov (pomazanie), či je od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných kazateľov.