35.
           týždeň

SEPTEMBER 2021

PONDELOK

06

JLR-nevyrába sa

Súd 13.9. o 12:45

...

SOBOTA

11

...

...

UTOROK

07

JLR-nevyrába sa

...

...

NEDEĽA

12

...

...

STREDA

08

JLR-nevyrába sa

...

...

ŠTVRTOK

09

JLR-nevyrába sa

...

...

PIATOK

10

JLR-nevyrába sa

...

...

September

30   31   01   02   03   04   05

06   07   08   09   10   11   12

13   14   15   16   17   18   19

20   21   22   23   24   25   26

27   28   29   30   01   02   03 05   06   07   08   09   10   11

Október

27   28    29   30   01   02   03

04   05    06   07   08   09   10

11   12    13   14   15   16   17

18   19    20   21   22   23   24

25   26    27   28   29   30   31

01   02    03   04   05   06   07