Hľadaj

Božie kráľovstvo

SPRAVODLIVOSŤ

Božia spravodlivosť je objektívnou pravdou

POKOJ

Boží pokoj je nad ľudské
chápanie

RADOSŤ

Božia radosť dodáva
silu

Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokojradosť v Duchu Svätom.

Rim.14,17

Podpor našu prácu finančným darom na číslo účtu:

CZ58 2010 0000 0027 0168 5240

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom