BÚRKA V ŽIVOTE

Zrazu sa na mori strhla taká veľká búrka, že sa vlny valili na čln. Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ On im však povedal: Čo ste takí ustráchaní, vy bojazliví? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo veľké ticho.

Mat.8,24-26

Zrazu sa na mori strhla taká veľká búrka, že sa vlny valili na čln. Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ On im však povedal: Čo ste takí ustráchaní, vy bojazliví? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo veľké ticho.                                           Mat.8,24-26

ZLÉ SITUÁCIE SÚ BÚRKY

DAJÚ SA

PREKONAŤ

VIEROU MODLITBOU ODVAHOU

VIEROU  •  MODLITBOU  •  ODVAHOU

VIEROU

KEĎ PRÍJMEŠ JEŽIŠA ZA SVOJHO PÁNA, BUDEŠ MAŤ DUCHOVNÚ AUTORITU NA ZDOLANIE OKOLNOSTÍ

MODLITBOU

KEĎ PRIKÁŽEŠ BÚRKE S VIEROU V MENE JEŽIŠ ABY PRESTALA, TAK UTÍCHNE A ZAVLÁDNE POKOJ

ODVAHOU

KEĎ BUDEŠ TAKTO ODVÁŽNE PRISTUPOVAŤ K ZLÝM OKOLNOSTIAM, NAUČÍŠ SA ICH PREKONÁVAŤ

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom

KEĎ PRÍJMEŠ JEŽIŠA ZA SVOJHO PÁNA, BUDEŠ MAŤ DUCHOVNÚ AUTORITU NA ZDOLANIE OKOLNOSTÍ

KEĎ PRIKÁŽEŠ BÚRKE S VIEROU V MENE JEŽIŠ ABY PRESTALA, TAK UTÍCHNE A ZAVLÁDNE POKOJ

KEĎ BUDEŠ TAKTO ODVÁŽNE PRISTUPOVAŤ K ZLÝM OKOLNOSTIAM, NAUČÍŠ SA ICH PREKONÁVAŤ