Keď máme dobrý vzťah so Sv.Duchom, nikdy nie sme opustení a sami. Vždy máme v sebe pocity šťastia, naplnenia a uspokojenia. Aj keď prídu útoky cez démonov na depresiu, smútok, opustenosť, pomazanie Sv.Ducha v našom vnútri to odrazí a my sa cez modlitbu vieme znova naplniť dobrým životným pocitom.

Sv.Duch je Božia osoba, nie energia, preto keď táto Božia osoba prebýva v našom vnútri, tak z nej do našej duše (myseľ, pocity a vôľa) vyžaruje atmosféra neba: spravodlivosť, pokoj a radosť.

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom