Telesní, čiže duševní ľudia žijú podľa pocitov, zmyslových orgánov, veria len tomu, čo vidia a čo môžu logicky, racionálne pochopiť.  Opovrhujú nadprirodzenými-duchovnými Božími vecami.

Rim 8: 5 Lebo tí, čo žijú telesne, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci. 6 Lebo telesné zmýšľanie vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju. 7 Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvom voči Bohu — nepodriaďuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani nemôže. 8 Tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.

Myseľ tela a 

myseľ Ducha

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom

Duchovní ľudia-kresťania nepopierajú viditeľné veci, ale nie sú pre nich prvoradé a najdôležitejšie. Žijú vierou poďľa Božieho slova, veria v nadprirodzenú Božiu moc, ktorá vie zmeniť viditeľné okolnosti a veci. Neriadia sa podľa zmyslových orgánov, ale žijú pod vedením Sv.Ducha, počúvajú intuíciu vo svojom duchu a robia skutky viery. Žijú nadprirodzený život s Bohom.