Môžeš byť neobyčajný nebeský človek, ktorý žije s Božími zázrakmi v Božej milosti.

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom