Pocity sú krásna vec, ale veľmi klamná. Ľudia poviazaní sentimentalizmom, dávajú dôraz na to, čo cítia a nie na to, čo hovorí Božie slovo. Preto apoštol Pavol povedal v 2Kor 5,7: Nežime pocitmi, ale vierou podľa Božieho slova. Pocity vedia narobiť poriadny zmätok a klam vo videní druhých ľudí a okolností. Diabol útočí na pocity, aby nám nanútil cez city rôzne klamstvá, ktoré nie sú skutočnosťou. Preto, kto sa riadi pocitmi, bude oklamaný a sklamaný.

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom