VIERA

LÁSKA

POKÁNIE

SVÄTOSŤ

NÁDEJ

MILOSŤ

SV.DUCH

NEBO

AKO PRIJAŤ SPASENIE

Drahý Ježiš,

verím, že ma môžeš spasiť. Odpusti mi prosím ťa moje hriechy. Očisti ma svojou svätou krvou. Buď mojim osobným Pánom, Záchrancom, Lekárom a Osloboditeľom. Urob prosím ťa svoje zázraky v mojich problémoch. Naplň ma svojim Svätým Duchom a veď môj život. Ďakujem ti Ježiš za večný život.

Amen.

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom