ČISTÉ SVEDOMIE  alebo vina ?

Preto máme pocity viny, lebo sme hriešny.

Zdedili sme hriešnu prirodzenosť po našich predkoch, Adamovi a Eve.

Diabol vládne v našom svete cez hriech.

OČISTENIE SVEDOMIA

O to viac krv Kristova, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obeť, očistí naše svedomie od viny, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. /Žid 9,14/

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom