POZITÍVNOSŤ vs NEGATÍVNOSŤ

Život každého človeka sa nasýti ovocia svojich úst; každý sa nasýti úrody svojich slov. Smrť aj život je v ruke jazyka, ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.

Pr 18,20-21

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom