BezradnosŤ

Prekliaty je človek, ktorý sa spolieha na ľudí a veci.

Bude jako vres na púšti a neuvidí, keď príde dobré, ale bude obývať vypálené miesta na púšti, slatinnú zem a takú, v ktorej sa nebýva.

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom

Požehnaný je človek, ktorý sa spolieha na Boha

Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie. 

Jer 17,5-8

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom