ŽALOBY a OBVINENIA

Potom mi ukázal veľkňaza Jošuu, ktorý stál pred Božím anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. Boh povedal satanovi: „Nech ťa Boh pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Boh, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa? Jošua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil: „Vyzlečte mu špinavý odev!“ Jemu povedal: „Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha!

Zach 3,1-4

Potom mi ukázal veľkňaza Jošuu, ktorý stál pred Božím anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. Boh povedal satanovi: „Nech ťa Boh pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Boh, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa? Jošua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil: „Vyzlečte mu špinavý odev!“ Jemu povedal: „Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha!

Zach 3,1-4

Nato som počul mohutný hlas z neba: Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného Krista, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti.

Zj 12,10-11

Nato som počul mohutný hlas z neba: Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného Krista, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti.

Zj 12,10-11

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom