Opusti starý hriešny život a začni nový život s Bohom

 "Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane mŕtve. Ale ak odumrie, prinesie nový život." 

 Ján 12,24

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom