VYTRHNUTIE

Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Boží šofar, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme vytrhnutí v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami.

1Tes 4,16-18

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom