Email pre TEBA

Doručená pošta
Odoslaná pošta
Koncepty
Kategórie

Neprečítané

Pošta z neba

Ahoj milý čitateľ,

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.

S pozdravom a prianím pekného dňa :)

Ježiš Kristus

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom