JE TO ZDARMA

JE TO ZDARMA

Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. 

Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. 

0.00 Eur

0.00 Eur

BOŽIA MILOSŤ
Ježiš Kristus

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom