V BEZNÁDEJI MÔŽEŠ NÁJSŤ

DEJ

Veď aj strom má nádej, ak ho vytnú, ešte vyrastie

a jeho výhonok nezanikne.

Veď aj strom má nádej, ak ho vytnú, ešte vyrastie

a jeho výhonok nezanikne.

Jób 14,7

Jób 14,7

NÁDEJ Vedie k

zázrakom

V beznádeji uveril v nádeji. Rim.4,18

V beznádeji uveril v nádeji. Rim.4,18

Pevne veril, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Rim.4,21

Pevne veril, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Rim.4,21

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom