MALOMYSEĽNOSŤ

S malomyseľnosťou je ten problém, že nám bráni vidieť veci za obzorom. Treba vystrčiť hlavu z piesku a pozrieť sa na okolnosti z inej perspektívy.

Vidieť veci z Božej perspektívy je to najlepšie. Boh nám cez Božie slovo-Bibliu ukazuje svoju všemohúcnosť, vďaka ktorej preňho nie je nič nevyriešiteľné.

S malomyseľnosťou je ten problém, že nám bráni vidieť veci za obzorom. Treba vystrčiť hlavu z piesku a pozrieť sa na okolnosti z inej perspektívy.

Vidieť veci z Božej perspektívy je to najlepšie. Boh nám cez Božie slovo-Bibliu ukazuje svoju všemohúcnosť, vďaka ktorej preňho nie je nič nevyriešiteľné.

 Boh pozrel na neho a povedal: Choď v tejto svojej sile a zachrániš Izraela vytrhnúc ho z ruky Madiana. Poslal som ťa. A on mu povedal: Ó, Pane, čím zachránim Izrael? Môj rod je najchatrnejší v Manassesovi, a ja som najmenší v dome svojho otca.

Boh mu povedal: Ja budem istotne s tebou, a zbiješ Madianov ako jedného muža.

Sud.6,14-16

Malomyseľnosť. nás väzní v tom, že s touto situáciou sa nič nedá robiť. Aj Gedeon si to myslel.

Boh mu však ukázal, že keď s ním bude spolupracovať, zažije zázračné vyriešenie problému. A tak sa aj stalo.

MALOMYSEĽNOSŤ

 Boh pozrel na neho a povedal: Choď v tejto svojej sile a zachrániš Izraela vytrhnúc ho z ruky Madiana. Poslal som ťa. A on mu povedal: Ó, Pane, čím zachránim Izrael? Môj rod je najchatrnejší v Manassesovi, a ja som najmenší v dome svojho otca.

Boh mu povedal: Ja budem istotne s tebou, a zbiješ Madianov ako jedného muža.

Sud.6,14-16

Malomyseľnosť nás väzní v tom, že s touto situáciou sa nič nedá robiť. Aj Gedeon si to myslel.

Boh mu však ukázal, že keď s ním bude spolupracovať, zažije zázračné vyriešenie problému. A tak sa aj stalo.

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom