Ještě není všemu konec

MŮŽEŠ MÍT NOVÝ ZAČÁTEK

Poznal jsem, že můžeš všechno, a že žádný plán není pro tebe neuskutečnitelný.

Job 42,2

JAK SE TO MŮŽE STÁT

Modlitbou

Drahý Ježíš, zcela jsem zkrachoval. I Job zkrachoval, ale s Boží pomocí se z toho dostal. Ježíši, tys cesta k Bohu. Zachraň mě prosím tě a odpusť mi moje hříchy. Děkuji ti, že mi pomůžeš.

Každý den

SE MODLI a ČTI EVANGELIUM

Každý den

SE MODLI a ČTI EVANGELIUM

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům