Vydej se na cestu svobody

Ježíš řekl:
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.

Můžeš zažít zázrak

Očištění z hříchu

Pokud říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a nežijeme v pravdě. Ale pokud vyznáváme své hříchy, On je věrný a spravedlivý nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 Jan 1,8

Osvobození z hříchu

Zjevil se jednou provždy na odstranění hříchu svou dokonalou obětí.
Žid.9,26

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům