MALOMYSLNOST

S malomyslností je ten problém, že nám brání vidět věci za obzorem. Třeba vystrčit hlavu z písku a podívat se na okolnosti z jiné perspektivy.

Vidět věci z Boží perspektivy je to nejlepší. Bůh nám přes Boží slovo-Bibli ukazuje svou všemohoucnost, díky které pro něj není nic nevyřešitelné.

S malomyslností je ten problém, že nám brání vidět věci za obzorem. Třeba vystrčit hlavu z písku a podívat se na okolnosti z jiné perspektivy.

Vidět věci z Boží perspektivy je to nejlepší. Bůh nám přes Boží slovo-Bibli ukazuje svou všemohoucnost, díky které pro něj není nic nevyřešitelné.

Bůh podíval na něj a řekl: Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z ruky Madianských. Poslal jsem tě. A on mu řekl: Ó Pane, čím zachráním Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já nejmenší v domě svého otce.

Bůh mu řekl: Já budu jistě s tebou, a zbiješ Madianské jako jednoho muže.

Sud.6,14-16

Malomyslnost nás vězní v tom, že s touto situací se nic nedá dělat. I Gedeon si to myslel.

Bůh mu však ukázal, že když s ním bude spolupracovat, zažije zázračné vyřešení problému. A tak se i stalo.

MALOMYSLNOST

Bůh podíval na něj a řekl: Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z ruky Madianských. Poslal jsem tě. A on mu řekl: Ó Pane, čím zachráním Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já nejmenší v domě svého otce.

Bůh mu řekl: Já budu jistě s tebou, a zbiješ Madianské jako jednoho muže.

Sud.6,14-16

Malomyslnost nás vězní v tom, že s touto situací se nic nedá dělat. I Gedeon si to myslel.

Bůh mu však ukázal, že když s ním bude spolupracovat, zažije zázračné vyřešení problému. A tak se i stalo.

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům