BOUŘE V ŽIVOTĚ

Na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal. I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli: „Pane, zachraň nás, hyneme!“ Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy bázliví?“ Pak vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal úplný klid.

Mat.8,24-26

Na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal. I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli: „Pane, zachraň nás, hyneme!“ 
Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy bázliví?“ Pak vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal úplný klid.

Mat.8,24-26

ŠPATNÉ SITUACE JSOU BOUŘE

LZE JE

PŘEKONAT

VÍROU MODLITBOU ODVAHOU

VÍROU  •  MODLITBOU  •  ODVAHOU

VÍROU

KDYŽ PŘIJMEŠ JEŽÍŠE ZA SVÉHO PÁNA, BUDEŠ MÍT DUCHOVNÍ AUTORITU KE ZDOLÁNÍ OKOLNOSTÍ

MODLITBOU

KDYŽ PŘIKÁŽEŠ BOUŘY S VÍROU VE JMÉNU JEŽÍŠ ABY PŘESTALA, PAK UTICHNE A ZAVLÁDNE KLID

ODVAHOU

KDYŽ BUDEŠ MÍT ODVÁŽNÝ PŘÍSTUP KE ŠPATNÝM OKOLNOSTEM, NAUČÍŠ SE JE PŘEKONÁVAT

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům

KDYŽ PŘIJMEŠ JEŽÍŠE ZA SVÉHO PÁNA, BUDEŠ MÍT DUCHOVNÍ AUTORITU KE ZDOLÁNÍ OKOLNOSTÍ

KDYŽ PŘIKÁŽEŠ BOUŘY S VÍROU VE JMÉNU JEŽÍŠ ABY PŘESTALA, PAK UTICHNE A ZAVLÁDNE KLID

KDYŽ BUDEŠ MÍT ODVÁŽNÝ PŘÍSTUP KE ŠPATNÝM OKOLNOSTEM, NAUČÍŠ SE JE PŘEKONÁVAT