JAK PŘIJMOUT SPASENÍ

Drahý Ježíš,

věřím, že mě můžeš spasit. Odpusť mi prosím tě moje hříchy. Očisti mě svou svatou krví. Buď mým osobním Pánem Zachráncem, Lékařem a Osvoboditelem. Udělej prosím tě své zázraky v mých problémech. Naplň mě svým Duchem Svatým a řiď můj život. Děkuji ti Ježíš za věčný život.

Amen.

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům