ŽIJEME V POSLEDNÍ DOBĚ

On jim odpověděl: "Ten, kdo seje dobré semeno, je Syn člověka a pole je svět. Dobré semeno jsou synové království, plevel jsou synové Zlého, nepřítel, co ho rozsívá, je ďábel, žeň je konec světa a ženci jsou andělé. Jak tedy sbírá plevel a pálí v ohni, tak bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechny pohoršení i těch, co páchají nepravost, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.

Mt 13,37-42

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům