VYTRŽENÍ

Neboť ve chvíli, kdy zazní povel, hlas archanděla a Boží šofar, sám Pán sestoupí z nebe a první vstanou ti, co zemřeli v Kristu; potom my, kteří zůstaneme naživu, spolu s nimi budeme vytrženi v oblacích vzhůru vstříc Pánu a budeme tak navždy s Pánem. Potěšujte se navzájem těmito slovy.

1Tes 4,16-18

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům