Opusti starý hříšný život a začni nový život s Bohem

 "Jestliže pšeničné zrno, které padne do země, nezemře, zůstane mrtvé. Ale pokud odumře, přinese nový život." 

 Jn 12,24

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům