Duchovní boj

Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti knížatstvům, mocnostem, vládcem tohoto temného světa a proti duchům zla v nebesích.

Ef 6,12

Výhra nebo prohra?

Proto se vyzbrojte Boží výzbrojí, abyste mohli v ten den zla odolat a tím, že všechno překonáte, zvítězit.

Ef 6,13

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům