Email pro TEBE

Doručená pošta
Odeslaná pošta
Koncepty
Kategorie

Nepročtené

Pošta z nebe

Ahoj milý čtenář,

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť Bůh neposlal Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby ho spasil. Kdo věří v něho, není odsouzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.

S pozdravem a přáním hezkého dne :)

Ježíš Kristus

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům