Ale pokud já Božím prstem vyháním démony, pak k vám přišlo Boží království.

Luk 11,20

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům