NEMĚJTE STAROSTI

JEŽÍŠ RADÍ

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst nebo pít, ani o své tělo, co si obléknete. Zda není život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?

Podívejte se na nebeské ptáky: nesejí nežnou ani neshromažďují obilí do sýpek, a váš nebeský Otec je živí. Zda vy nejste mnohem víc než ony?

ODOVZDEJ SVÉ STAROSTI BOHU V MODLITBĚ

Bože, pomoz mi prosím tě s mými starostmi. Jsem bezradný, nevím co mám dělat. Ty však víš vyřešit každou mou starost. Předávám ti je a spoléhám se na tvou zázračnou pomoc. Děkuji.

Pozorujte polní lilie, jak rostou: nenamáhají se ani nepředou. Pravím vám Ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen tak jako leckterá z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká trávu na poli, která dnes je a zítra ji hodí do pece, zda neoblékne mnohem dříve vás.

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům