ŽIVOT a SMRT

5Moj.30,19-20

Dnes jsem vám předložil ŽIVOT a smrt, POŽEHNÁNÍ a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě.

Miluj svého Boha, poslouchej jeho a přimkni k němu, protože na tom závisí tvůj život a délka tvých dnů.

Čas běží a je třeba ho využít co nejlépe. Bůh pro každého připravil plnohodnotný, šťastný a požehnaný život. Takový život od Boha je zázračným darem.

Modli se: Drahý Ježíš, rozhodl jsem se přijmout plnohodnotný, šťastný a požehnaný život od tebe. Naplň mě i mou rodinu tímto životem. Zbav mě každé kletby, nemoci a neštěstí, které ničí mě i mou rodinu. Vyveď nás z otroctví smrti a veď nás cestou do věčného života. Děkuji.

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům