Bože, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Nejsem hodný nazývat se tvým synem. Bůh řekl svým služebníkům: Přineste rychle nejkrásnější oblečení a oblečte ho! Dejte mu prsten na ruku a obuv na nohy! Připravte hostinu! Jezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a ožil. Byl ztracen a je nalezen. /Luk.15,21-24/

BŮH

JE

LÁSKA

BOŽÍ LÁSKA DĚLÁ ZÁZRAKY

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům