VÍRA
v Ježíše Krista - Božího Syna tě spojí s nadpřirozeným, které umí ovlivnit události a věci zde na zemi. K tomu, aby se stal zázrak, potřebuješ otevřít své srdce a poprosit Ježíše, aby ti pomohl.

Nedovol, aby ti materialismus, nevěrarozum překazili vírou přijmout zázrak.

Evangelium Marka 9:

 

19 Ježíš jim odpověděl: "Ach, nevěřící pokolení! Dokdy ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet ?! Přiveďte chlapce ke mně!" 20 Přivedli ho tedy k němu. Když duch uviděl Ježíše, hned chlapcem zalomcoval. Chlapec se zhroutil na zem, svíjel se a z úst se mu valila pěna. 21 Ježíš se ptal jeho otce: "Odkdy se mu to stává?" On odpověděl: "Od dětství. 22 A mnohokrát hodil chlapce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Pokud můžeš něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!"

23 Ježíš mu odpověděl: "Pokud můžeš ?! Pro toho, kdo věří, je všechno možné." 24 Chlapců otec hned zvolal: "Věřím, pomoz mé nevíře!" 25 Ježíš si všiml, že se sbíhá zástup. Pohrozil nečistému duchu slovy: "Duch němoty a hluchoty, přikazuji ti: Vyjdi z něho a nikdy více se do něj nevracej!" 26 Duch vykřikl, silně chlapcem zalomcoval a vyšel. Chlapec vypadal jako mrtvý, takže si mnozí mysleli, že zemřel. 27 Ale Ježíš ho chytil za ruku, zvedl ho a chlapec vstal.

© Team lidí, kteří pomáhají druhým k zázrakům