Druhý krok

Nyní se zaměříme na Víru, protože bez ní se zázrak nestane

Nyní se zaměříme na Víru, protože bez ní se zázrak nestane

Podíváme si příklad na Zázrak

z Bible

Podíváme si příklad na Zázrak z Bible

Marka 2,3-12

"Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému:

Říkám ti: Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!

On vstal, hned si vzal lůžko a před očima všech odešel.

On vstal, hned si vzal lůžko a před očima všech odešel.

Všichni žasli, velebili Boha: Cosi takového jsme ještě nikdy neviděli. "

Všichni žasli, velebili Boha: Cosi takového jsme ještě nikdy neviděli. "