Zážitkové  učenie

Stiahnite si prihlášku

...


Outdoorové aktivity kladú dôraz na zážitkové učenie v reálnom živote. Preto v rámci týždňa prebiehajú
pravidelné aktivity obsahujúce rôzne formy výletov, exkurzií, návštev s rozvíjaním rôznych zručností detí.

Mgr. Eva Helexová

„ škôlka s Dušou a Srdcom "